Pracownk delegowany – kłopot dla pracodawcy?

Chcąc delegować pracowników powinniśmy znać wiele przepisów. Przepisy te obowiązują nas w kraju w jakim nasza firma ma siedzibę oraz w jakim wiedzie swoją działalność. Kiedy więc delegujemy pracowników na terenie kraju obowiązują nas prawo jakie obowiązują na terenie państwa. Jeśli jednak planujemy wyjazdy służbowe do innych krajów Uni Europejskiej na dłuższy czas należy znać wszelkie istotne przepisy. Jest to niezmiernie ważne nie tylko dla pracodawcy ale również dla samego pracownika. By zrozumieć wszytkie niezbędne zagadnienia z zakresu delegowania wolno skorzystać z organizowanych w tym celów spotkań i kongresów Stefan Schwarz.Poruszane są tam wszystkie ważne kwestie których pracodawca powinien być świadomy.