lean sklep

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż potrzebne stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w danym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swoje korzenie w Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z minimalizowaniem wszelkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie zbędnych. Co to jest lean? Priorytetowym zadaniem lean managment jest więc zminimalizowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to umiejętność ocenienia, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.